Vierders werkt samen met VITAAL-partners; start project in Lisse

Skyline Delft

Samenwerkende experts aan de slag met vitalisering Lisse

Op 1 maart is de aftrap gegeven voor hun aanpak in en voor het dorpshart van Lisse. In opdracht van de ondernemersvereniging en de gemeentewerken de samenwerkende experts met de betrokken ondernemers, vastgoed eigenarenen gemeente aan een compact en vitaal centrumgebied. “Ook in Lisse, van oudsher het koopcentrum van de bollenstreek, zien we dat we de veranderingen in de retail niet meer op de oude vertrouwde wijze kunnen oplossen. We zijn dan ook erg blij dat deze experts ons helpen gezamenlijk antwoorden te vinden zodat we een blijvend gezond en vitaal dorpshart realiseren”, aldus Evert Vrijenhoek, voorzitter van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse.

 

Vier experts uit het reviewteam van de Retailagenda werken samen om centrumgebieden te helpen met de transformatie, onder de naam VITAAL. Vierders, Partners&Pröpper, Blue Ocean Company en het Kadaster ontmoetten elkaar als lid en projectleider van het reviewteam dat onderzoek deed naar de succes- en faalfactoren van lokale transformatie (zie https://retailland.nl/lokale-transformatie-wat-werkt-wel-wat-werkt-niet/)

Veel centrumgebieden hebben moeite om met de stakeholders tot daadwerkelijke transformatie te komen, zo bleek uit de rondgang van het reviewteam. Aan visies en plannen geen gebrek, maar tot daadwerkelijke actiekomen blijkt vervolgens erg lastig.

De vier samenwerkende experts brengen hun respectievelijke expertise in op het gebied van samenwerking in elk van de zijden van de goudendriehoek.

Partners&Pröpper adviseert overheden al meer dan 20 jaar op het gebied van opgaven gestuurd werken. “Onze ervaring met samenwerking in complexe vraagstukken komt erg goed van pas in centrumgebieden. De opgave van het compact en vitaal maken is immers van groot maatschappelijk belang en overstijgt het beleidsterrein van de ambtenaar EZ”, aldus Peter Struik.

Wouter van der Leij en Hans van Steen van Blue Ocean Company waren zelf jarenlang verantwoordelijk voor de leiding aan grotere retail organisaties. Dat de retail in een omvangrijke transitieperiode zit, weten zij als geen ander. Maar ook hoe lastig het is de koers van de organisatie daadwerkelijk te veranderen. “Concrete vertaling van strategie naar gedragen actie op de werkvloer is waar wij retail organisaties al jaren succesvol mee helpen. Dit doen wij door klanten en medewerkers te binden en te boeien, wat voorwaardelijk is om onderscheidend en waardevol te zijn. Onze methodes en werkwijzen zijn van grote toegevoegde waarde in het proces van samenspel in centrumgebieden, om ook daar te komen tot meer doe-kracht”, aldus beide heren.

Het Kadaster is al enige tijd actief om overheden en vastgoedeigenaren in centrumgebieden met elkaar te verbinden. Zij zorgen er onder andere voor dat eigenaren met elkaar een gezamenlijk beeld organiseren van de opgave en mobiliseren eigenaren om samen de uitvoering op te pakken en te komen tot een daadwerkelijke vermindering van retail oppervlak. “Zonder samenwerken met de vastgoedeigenaren komt van papieren plannen niet veel terecht. De vastgoedeigenaar beslist immers wat hij of zij doet met hetvastgoed. Dit vergt vaak ook een hele aanpassing voor de overheid”, aldus Sandra Suijkerbuijk en Mirjam Jebbink van het Kadaster.

René Vierkant van bureau Vierders is al geruime tijd met het onderwerp aan de slag. Eerst vanuit zijn rol als director Retail van Syntrus Achmea, maar sinds 2018 samen met Huub Snelders onder de naam Vierders.“Daadwerkelijk realiseren van compacte en vitale winkelgebieden levert alle betrokkenen in het centrum veel op en behoud van waarde van het vastgoed is daar een van. Alleen door daadwerkelijk energie te steken in het verbinden van de verschillende partijen krijgen we dat voor elkaar”, aldus Vierkant.

 

Ook de gemeente Lisse is enthousiast over de samenwerking met deze experts voor en met de gouden driehoek van Lisse. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen optrekken voor een gezonde toekomst van ons dorpshart. Parallel aan het reeds gestarte traject voor een nieuwe omgevingsvisie is het goed om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren vorm te geven aan een vitaal dorpshart”, aldus Tim Koomen namens de gemeente Lisse.

 

Het nu gestarte traject gaat inzicht geven in de gemeenschappelijke opgave maar vooral helderheid over het uitvoeringsprogramma en wie welke zaken gaat oppakken.

Na Lisse volgen nog meer centrumgebieden waar het VITAAL-team aan de slag gaat. Meer informatie over de unieke aanpak is te vinden op www.vitaalcentrumgebied.nl

 

terug naar nieuwsoverzicht

ZO BEREIKT U ONS

Vierders biedt complete vastgoedoplossingen; wij delen onze kennis en ervaring graag met u.
Meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden, neem dan contact met ons op en ontdek onze toegevoegde waarde!

Bedankt! We nemen spoedig contact met u op.
Er ging iets niet goed. Probeert u het nog eens of bel ons.
Naar boven

Draai je telefoon voor de optimale beleving